Afhankelijk van de nood die je als client hebt en/of afhankelijk van de aard van het vraag pas ik verschillende technieken toe. Samen vatten we een proces aan om gebeurtenissen uit het verleden te verwerken zoals bij contextuele therapie en familieopstellingen.

Als het gaat om herstellen van evenwicht in uw leven, kan systeemtherapie een grote hulp zijn. We kunnen technieken aanleren om met stress om te gaan waaronder hartcoherentie.

Omgaan met het verlies van een dierbaar iemand is niet evident, verliescounceling helpt tools aan te reiken om dergelijk verlies een plaats te geven in ons leven.

Trauma's zijn een blijvend letsel in ons leven. EMDR laat toe om dit aan te pakken zodat het letsel draaglijk wordt en het minder ons "doen en laten" domineert.