De psychotherapie start met een intakegesprek (eerste fase van de therapie) waar verkend zal worden wat de hulpvraag is en welk aanbod kan geboden worden. Bij individuele problematieken gebeurt dit individueel, bij koppels gebeurt dit als koppel.

Er kan een begeleiding voorgesteld worden of er kan doorverwezen worden naar een gespecialiseerde dienst afhankelijk van de problematiek en onze gemeenschappelijke indruk. 

Voor individuele therapie wordt 1 uur uitgetrokken, voor EMDR is dit meestal 1,5 uur .

Voor koppeltherapie is wordt eveneens 1,5 uur uitgetrokken.

Samen met u/jullie wordt de therapie op regelmatige tijdstippen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Bij koppeltherapie is het in het begin wenselijk om op regelmatige basis af te spreken om het proces van EFT goed te kunnen begeleiden. 

De duur van de therapie kan niet op voorhand worden vastgesteld. Veel hangt af van de aard van de problemen, van de wensen en van het verloop van het therapeutisch proces. Vaak zijn er een meerdere sessies nodig om inzicht te krijgen in het proces. Daarna zijn er sessies om de tools aan te leren om het anders aan te pakken en een stevige basis te creëren voor de toekomst.