Wanneer kan therapie een oplossing bieden?

 

Therapie kan een hulp bieden voor talkrijke problematieken, ik licht er enkele toe en bekijk ook mogelijke therapievormen/invalshoeken die een oplossing kunnen bieden: